Kinh tế cá thể là gì và hộ kinh doanh cá thể là gì?

Kinh tế cá thể là gì và hộ kinh doanh cá thể là gì?

Kinh tế cá thể là gì? Hộ kinh doanh cá thể là gì? Tất cả những băn khoăn này sẽ có câu trả lời qua bài viết dưới đây. Mời các bạn theo dõi.

Kinh tế cá thể là gì

Kinh tế cá thể là thành phần kinh tế dựa trên tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và khả năng lao động của bản thân người lao động. Kinh tế cá thể đang có vị trí rất quan trọng trong nhiều ngành nghề ở nông thôn và thành thị, có điều kiện phát huy nhanh tiềm năng về vốn sức lao động, tay nghề của từng gia đình, từng người lao động. Do đó, việc mở rộng sản xuất, kinh doanh của kinh tế cá thể và tiểu chủ cần được khuyến khích.

Hiện nay, ở nước ta, thành phần kinh tế này phần lớn hoạt động dưới hình thức hộ gia đình, đang là một bộ phận đông đảo, có tiềm năng to lớn, có vị trí quan trọng, lâu dài. Đối với nước ta, cần phát triển mạnh mẽ thành phần kinh tế này để vừa góp phần tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, vừa giải quyết nhiều việc làm cho người lao động – một vấn đề bức bách hiện nay của đời sống kinh tế xã hội.

Kinh-te-ca-the-la-gi
Kinh tế cá thể là gì

Xem thêm: kinh tế phẳng là gì?

Trong những năm gần đây, thành phần kinh tế này phát triển nhanh chóng trong nông lâm ngư nghiệp và thương mại, dịch vụ. Nó đã góp phần quan trọng vào các thành tựu kinh tế xã hội. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, kinh tế cá thể dù cố găngs đến bao nhiêu cũng không loại bỏ được những hạn chế vốn có như: tính tự phát, sản xuất manh mún, hạn chế về kỹ thuật. Do đó Đảng ta chỉ rõ: cần giúp đỡ kinh tế cá thể, tiểu chủ, giải quyết các vấn đề khó khăn về vốn, về khoa học kỹ thuật và công nghệ, về thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX viết: “ Nhà nước tạo điều kiện và giúp đỡ để phát triển, khuyến khích các hình thức tổ chức hợp tác tự nguyện, làm vệ tinh cho các doanh nghiệp hoặc phát triển lớn hơn“. Phát triển các loại hình thông tin với qui mô phù hợp trên từng địa bàn.

Hộ kinh doanh cá thể là gì

Theo quy định tại Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Kinh-te-ca-the-xu-huong-phat-trien-cua-xa-hoi-hien-dai
Kinh tế cá thể xu hướng phát triển của xã hội hiện đại

Xem thêm: an ninh kinh tế là gì?

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trò trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Như vậy, đặc điểm của kinh doanh hộ gia đình là:

– Không có tư cách pháp nhân và con dấu riêng;

– Đăng ký hộ kinh doanh cá thể có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình;

– Hộ cá thể chỉ được phép kinh doanh tại một địa điểm;

– Được phép sử dụng không quá 10 lao động.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên các bạn đã hiểu hơn về khái niệm kinh tế cá thể là gì cũng như Hộ kinh doanh cá thể là gì? Chúc các bạn thành công.

Rate this post
Trồng trọt