Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Trong công cuộc đổi mới không thể không nhắc tới thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, có đóng góp không nhỏ trong việc tăng trưởng GDP, giải quyết việc làm cho người lao động, sự tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu. Vậy thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Và đặc điểm của nó như thế nào? Câu trả lời sẽ có ngay qua bài viết dưới đây.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là thuật ngữ chỉ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ở Việt Nam thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mới được xác định từ văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là thành phần kinh tế bao gồm:
+ Các doanh nghiệp, công ty 100% vốn nước ngoài.
+ Các doanh nghiệp, công ty liên doanh
+ Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Xem thêm: Kinh tế du lịch

Đặc trưng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.
– Hình thức thành lập: Công ty TNHH, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.
– Vốn pháp định: ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư, dự án trồng rừng, dự án có quy mô lớn, tỷ lệ này có thể thấp hơn nhưng không dưới 20% vốn đầu tư và phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp nhận.

Công ty liên doanh

– Công ty liên doanh là doanh nghiệp do 2 bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc ký hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước ngoài hoặc là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
– Hình thức thành lập: Công ty TNHH. Mỗi bên liên doanh phải chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp vào vốn pháp định của doanh nghiệp; có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư.
– Vốn pháp định: ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư vào địa bàn khuyến khích đầu tư, dự án trồng rừng, dự án quy có quy mô lớn, tỷ lệ này có thể thấp hơn, nhưng không dưới 20% vốn đầu tư và phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp thuận.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư
Doanh nghiệp có vốn đầu tư

Tìm hiểu thêm: Đặc khu kinh tế 99 năm

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là là những doanh nghiệp được các công ty nước ngoài thành lập để đầu tư phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam hoặc là các doanh nghiệp trong nước được mua lại và sáp nhập vào các công ty nước ngoài.

Lưu ý: Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

+ Phải là các tổ chức, công ty (hoạt động từ 1 năm trở lên).
+ Cá nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư theo hình thức thành lập công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty TNHH 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên tại Việt Nam.
+ Phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký hoặc phải thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước.
+ Cần phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển trên địa phương.
+ Báo cáo năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư.
+ Đảm bảo các điều kiện về môi trường, an ninh cũng như trật tự xã hội.
+ Chỉ được đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO 2016.

Trên đây là những thông tin về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Hy vọng qua bài viết này bạn đã có câu trả lời về kinh tế vốn đầu tư nước ngoài.

Rate this post
Trồng trọt